2024

SLOPE TECTONICS, KŘTINY 2024

10. 9. 2024 - 14. 9. 2024

Milé kolegyně a kolegové, dovoluji si Vám poslat pozvánku na zajímavou mezinárodní konferenci zaměřenou na tektoniku a svahové procesy, která se bude konat opět ve Křtinách a to od 10.9.2024. Její součástí jsou i terénní exkurze na Pálavu a do Javorníků, kde budou představeny nové výsledky výzkumů. V případě zájmu o účast najdete potřebné informace v přiloženém cirkuláři. Termín pro zaslání abstraktů je stanoven na 31.5.2024.

importovat do kalendáře odkaz na web materiály

ICCE Symposium

24. 7. 2024 - 25. 7. 2024

Pozvánka na ICCE Symposium tematicky zaměřené na erozi a transport sedimentů během probíhajících změn klimatu a životního prostředí. Konference se uskuteční v německém Eichstätt 24. a 25.7.2024 a je možné se na ni registrovat do 3.4.2024 na webu.

importovat do kalendáře materiály

State of geomorphological research in 2024

24. 4. 2024 - 26. 4. 2024

Dear colleagues, we are pleased to announce the international conference “State of geomorphological research in 2024”. Forthcoming event will take place in 24 - 26 April 2024 in Křtiny (South-Moravian region, Czechia). Attached, please find the 1st announcement of the conference. Second announcement with registration information will follow in February 2024. Before the conference (23–24 April 2024), a workshop for students and early-career researchers will be organized. For any question do not hesitate to contact us: cag2024@ugn.cas.cz Best regards, Eva Novakova (on behalf of organizing commitee)

importovat do kalendáře odkaz na web materiály

2023

Nominace na udělení ceny ČAGu za popularizaci geomorfologie

19. 9. 2023 - 31. 12. 2023

Česká asociace geomorfologů vyhlašuje nominace na udělení ceny ČAGu za popularizaci geomorfologie. Nominace mohou posílat členové ČAGu, ale i široká veřejnost do 31.12.2023 vedení asociace. Cena je určena pro jednotlivce, skupinu osob nebo organizaci, kteří se zasloužili o popularizaci geomorfologického výzkumu a jeho výsledků.

importovat do kalendáře
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2023

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2023

18. 4. 2023 - 21. 4. 2023

Dear colleagues, we are pleased to announce the international conference “State of geomorphological research in 2023”. Forthcoming event is organised under the auspices of Czech Association of Geomorphologists in Most (NW Czechia). Please find attached the 1st announcement of the conference. Second announcement with registration information will follow in early January 2023. The conference will host a pre-conference workshop for students and early-career colleagues focusing on landslide monitoring and assessment. The conference excursion will allow you to explore how human impacts affect the geomorphological processes and landforms in open cast brown coal mining landscape. Please do not hesitate to contact us at the conference e-mail should you have any questions. we are looking forward to seeing you at the conference, On behalf of Organizing Committee Pavel Raška Department of Geography, Faculty of Science, J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Czechia.

1st circular (22/11/2022)
2nd circular (14/03/2023)
3rd circular (10/04/2023)
CAG 2023 Proceedings (10/04/2023)
Registration form >>>

importovat do kalendáře materiály

2022

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2022

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2022

18. 5. 2022 - 20. 5. 2022

Dear colleagues, We are pleased to announce the international conference “State of geomorphological research in 2022”. Forthcoming event is organised bilaterally and should be perceived as the common conference of both Czech Association of Geomorphologists and Association of Slovak Geomorphologists. The conference will be held on May 18–20, 2022 in Hotel Duo (Horni Becva, CZ). Please find attached the 1st circular of the conference. Second circular with registration information will follow soon. We would like to invite students and early-career colleagues to the 2nd CAG-ASG Workshop focused on field survey methods, data acquisition and processing in fluvial geomorphology, which will be held before the CAG-ASG conference State of Geomorphological Research in 2022. For more information, please find enclosed Workshop 1st Circular. Please feel free to forward this message to whoever it may concern. In case of any questions, please do not hesitate to contact us via conference email. Looking forward to seeing you at the conference, On behalf of Organizing Committee Veronika Kapustova Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, University of Ostrava, Czech Republic Czech Association of Geomorphologists

importovat do kalendáře odkaz na web materiály
10. ročník soutěže o nejlepší vysokoškolské kvalifikační práci - výsledky

10. ročník soutěže o nejlepší vysokoškolské kvalifikační práci - výsledky

18. 5. 2022 - 20. 5. 2022

Desátý ročník udílení cen za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie proběhne v roce 2022 na konferenci České asociace geomorfologů na Horní Bečvě. Cílem soutěže je motivovat studenty k odborné práci, posílit propojení studentů a odborné geomorfologické komunity, propagovat výsledky práce studentů stejně jako posilovat identitu geomorfologické komunity jako takové.
Vyhlášení 10. ročníku soutěže České asociace geomorfologů ve spolupráci s Asociaciou slovenských geomorfológov
Zpráva o výsledcích 10. ročníku soutěže

importovat do kalendáře

Mezinárodní týden geomorfologie

28. 2. 2022

Milí kolegové, rádi bychom Vám dali do pozornosti online přednášky – pořádané IAG stejně jako loni u příležitosti Mezinárodního týdne geomorfologie. Ty probíhají podle geografických oblastí v tomto týdnu. Česko bude zastoupeno dnes, 28. 2. 2022, začátek webináře je ve 12:00 CET. Za Česko vystoupí kolegové Matěj Roman (MU Brno) ve 12:30, Martin Kašing (VŠB-TU Ostrava) ve 13:15 a Lenka Ondráčková (MU Brno, ) v 15:45. Odkaz na registraci na jednotlivé webináře | Odkaz na program International Geomorphology Week 2022 Za výbor ČAG, Veronika Kapustová

importovat do kalendáře odkaz na web

2021

Výsledky voleb do Výboru ČAG

Výsledky voleb do Výboru ČAG

19. 5. 2021

Vážení kolegové a kolegyně, děkujeme vám za účast ve volbách do výboru naší asociace. Celkem v nich hlasovalo 43 členů ČAG, z.s., což je 71% členů naší asociace. Počty odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům jsou uvedeny níže:

1) RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
– 38 hlasů Ostravská univerzita
2) RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.
– 36 hlasů Akademie věd České republiky, v.v.i.
3) RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
– 24 hlasů Akademie věd České republiky, v.v.i.
4) RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
– 18 hlasů Západočeská univerzita Členy zvoleného výboru tedy jsou: RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D. (místopředsedkyně, hospodaření), RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (předseda), RNDr. Petr Tábořík, Ph.D. (místopředseda). Za výbor spolku se na další společnou činnost těší Jan Klimeš

importovat do kalendáře
Výsledky 9. ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru geomorfologie

Výsledky 9. ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru geomorfologie

16. 4. 2021

importovat do kalendáře odkaz na web materiály
Konference Stav geomorfologivkých výzkumů se letos neuskuteční

Konference Stav geomorfologivkých výzkumů se letos neuskuteční

15. 4. 2021

S lítostí Vám oznamujeme, že pořadatelé letošní konference Stav geomorfologických výzkumů byli nuceni její uspořádání zrušit a to vzhledem ke katastrofální epidemické situaci pandemie COVID-19 v ČR. Toto rozhodnutí nás velmi mrzí. Uvědomujeme si, že osobní setkávání je zásadní pro fungování naší asociace a její rozvoj, proto se pořadatelé rozhodli, že v případě zlepšení epidemické situace, uspořádají workshop pro studenty. O jeho případné realizaci Vás budeme včas informovat.
Proběhne pouze online plenární zasedání, které se bude konat 15. 4. 2021 od 14:00.

importovat do kalendáře
Založení Youtube kanálu asociace ČAG

Založení Youtube kanálu asociace ČAG

19. 1. 2021

Na výročním zasedání ČAG byli členové asociace byli informováni o založení Youtube kanálu asociace (název Geomorfologie, kde jsou umístěna videa přednášek vítězů studentské soutěže z roku 2020 (Bc. Andrea Fabiánová, Mgr. Dávid Pošivák).

importovat do kalendáře odkaz na web

9. ročník soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru geomorfologie

1. 1. 2021 - 29. 1. 2021

Česká asociace geomorfologů ve spolupráci s Asociáciou slovenských geomorfológov pri SAV vyhlašuje 9. ročník soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru geomorfologie. Podmínky soutěže naleznete v sekci Soutěž. Uzavírka přihlášek je 29. ledna 2021.

importovat do kalendáře odkaz na web materiály

2020

Prohlášení odborných společností k vládnímu záměru zahájit kroky vedoucí ke stavbě kanálu Dunaj – Odra – Labe

1. 12. 2020

importovat do kalendáře odkaz na web

Výstava Nestabilní podloží: sesuvy, životy, perspektivy

9. 9. 2020 - 31. 10. 2020

Výstava Nestabilní podloží: sesuvy, životy, perspektivy, 9. 9. až 31. 10. 2020 (otevřeno od středy do soboty), galerie VI PER, Vítkova 2, Praha 8.

importovat do kalendáře

State of geomorphological research in 2020 cancelled

6. 4. 2020

Dear colleagues,
We are very sad to announce, that our meeting "State of geomorphological research in 2020", planned for April 28-30, 2020, HAS TO BE CANCELLED.

importovat do kalendáře

IAHS/ICCE International Symposium

3. 2. 2020

IAHS/ICCE International Symposium 'River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives'. The IAHS event will be held in Bydgoszcz, Poland on June 1-5, 2020

importovat do kalendáře odkaz na web

Nová kniha prof. RNDr. Jana Kalvody, DrSc.

1. 1. 2020

Dovolujeme si upozornit na novou knihu předního českého geomorfologa prof. RNDr. Jana Kalvody, DrSc. - The Dynamics of Geomorphic Evolution in the Makalu Barun Area of the Nepal Himalaya. Anotaci knihy naleznete v příloze. Knihu je možné objednat na kosmas.cz.

importovat do kalendáře odkaz na web materiály

2019

Active tectonics and tectonic geomorphology

24. 9. 2019 - 25. 9. 2019

Letní škola pořádaná dr. Štěpančíkovou (ÚSMH AV ČR, v.v.i.). Určeno především pro studenty a mladé vědecké pracovníky. Stále je ještě možné registrovat se na přednášky ve dnech 24. 9. a 25. 9. 2019. Program najdete na webu.

importovat do kalendáře odkaz na web

Geomorphology of climatically and tectonically sensitive areas

19. 9. 2019 - 20. 9. 2019

IAG vás zve na regionální geomorfologickou konferenci "Geomorphology of climatically and tectonically sensitive areas" do Atén, 19. – 20.9.2019. Přijímání abstraktů končí 25.5.2019.

importovat do kalendáře odkaz na web

Konference State of Geomorphological Research in 2019

2. 4. 2019 - 5. 4. 2019

19. ročník konference se uskuteční ve dnech 2.-5. dubna 2019 v Českém Ráji. Více informací v sekci Konference ČAG.

importovat do kalendáře odkaz na web

2018

Středoevropská geovědní konference

23. 9. 2018 - 27. 9. 2018

Na odkazu naleznete informace o Central European Conference on Geomorphology and Quaternary, konané 23.-27. 9. 2018 v Giessenu (ZDE)

importovat do kalendáře odkaz na web

10. konferencia ASG pri SAV/10th Conference of the Association of Slovak Geomorphologists

3. 4. 2018

importovat do kalendáře odkaz na web

Nové Ph.D. pozice na PřF UK

9. 2. 2018

Přírodovědecká fakulta UK vypsala v rámci programu STARS 8 nových Ph.D. pozic.

importovat do kalendáře odkaz na web

Nová kniha o využití geofyziky pro výzkum svahových deformací

12. 1. 2018

Pavel Bláha: Geofyzika a svahové deformace.

importovat do kalendáře materiály

2017

EGU2018 - Phases of natural hazard occurrence over history

16. 10. 2017

V příloze naleznete detailní informace a výzvu k zasílání abstraktů na sekci kongresu EGU2018, spoluorganizovanou českými kolegy

importovat do kalendáře materiály

Sjezd polských geomorfologů

13. 9. 2017 - 15. 9. 2017

Sjezd polských geomorfologů, který se uskuteční letos 13.-15. září ve Varšavě. Pozvánka v příloze.

importovat do kalendáře materiály

Seminář Stabilita pískovcových skalních věží

10. 8. 2017

V příloze naleznete pozvánku na seminář ÚSMH a SCHKO Broumovsko, konaný 16. 9. 2017.

importovat do kalendáře materiály

2016

EGU Vídeň - Geohazards and Infrastructures

26. 8. 2016

Upoutávku na zajímavou sekci EGU, jejímž spoluorganizátorem je dr. Bíl z Centra dopravního výzkumu, naleznete na webovém odkazu

importovat do kalendáře odkaz na web

ČAG Conference 2016

11. 5. 2016 - 13. 5. 2016

Konference ČAG v roce 2016 (11.-13. května)

importovat do kalendáře materiály

Workshop on fluvial processes in gravel-bed streams

9. 5. 2016

Registrační formulář v příloze

importovat do kalendáře materiály

EGU Vídeň - pro mladé geomorfology

5. 4. 2016

V příloze naleznete program akcí vhodných pro early career geomorfology (EGU).

importovat do kalendáře materiály

Fotoarchiv Quido Záruby

1. 3. 2016

Byl zveřejněn fotoarchiv Quido Záruby, vytvořený pracovníky ÚSMH AV ČR, v.v.i.

importovat do kalendáře odkaz na web

2015

Seminář Přírodní hrozby AV ČR

3. 12. 2015

Dne 3. 12. 2015 se uskuteční seminář k problematice přírodních hrozeb, na němž vystoupí přední evropští odborníci. Pozvánka v příloze.

importovat do kalendáře materiály

Czech-Polish Workshop On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas Srebrna Góra

5. 11. 2015 - 7. 11. 2015

16th Czech - Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS SREBRNA GÓRA, Poland November 5 - 7, 2015

importovat do kalendáře materiály

Výzkum Ústavu Geoniky v Ledových slujích NP Podyjí

23. 3. 2015

importovat do kalendáře odkaz na web

Advances in Active Tectonics and Speleotectonics

2. 2. 2015

Pozvánka na záříjovou konferenci Advances in Active Tectonics and Speleotectonics ve Vídni.

importovat do kalendáře odkaz na web

2014

Záznamy přednášek 50. konference IAEG v Turíně

17. 12. 2014

Organizační výbor 50. konference IAEG v Turíně (2014) zpřístupnil záznamy vybraných přednášek, včetně key note D. Crudena, P. Marinose ad.

importovat do kalendáře odkaz na web

15th ČAG Conference - State of Geomorphological Research

20. 11. 2014

Dear colleagues, please find attached the 1st and 2nd Announcement and the registration form for the annual conference of the Czech Association of Geomorphologists, which will be held in March 2015 in Pilsen.

importovat do kalendáře materiály

15. Česko-polský workshop o geodynamice Sudet

23. 9. 2014

Vážené kolegyně, kolegové, v příloze naleznete cirkulář k tradiční akci věnované geodynamice Sudet a jejich okolí.

importovat do kalendáře materiály

Pozvánka na Konferenci Národních Geoparků

28. 4. 2014 - 30. 1. 2014

Vážení kolegové, v příloze naleznete pozvánku a přihlášku na konferenci Národní rady Geoparků ČR, která se koná v Doksech 28.-30.4. 2014.

importovat do kalendáře materiály

Pozvánka na Konferenci ČAG

23. 4. 2014 - 25. 4. 2014

Vážené kolegyně, kolegové, v příloze naleznete 1. cirkulář a registrační formulář na konferenci ČAG, která se koná v Teplicích 23.-25. 4. 2014. 1.

importovat do kalendáře materiály

Soutěž ČAG o nejlepší kvalifikační práce

3. 1. 2014

V příloze naleznete vyhlášení již 2. ročníku soutěže ČAG o nejlepší kvalifikační práce s geomorfologickým zaměřením

importovat do kalendáře materiály

2013

Výstava Výzkum ÚSMH na Špicberkách

4. 11. 2013

V příloze naleznete pozvánku na výstavu o výzkumu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR na Špicberkách v letech 2009-2013.

importovat do kalendáře materiály

The 8th International Conference on Geomorphology of IAG

27. 8. 2013 - 31. 8. 2013

Paris at the Cité des Sciences de La Villette from August 27 to 31, 2013 Deadline for abstract submission: November 1, 2012

importovat do kalendáře odkaz na web

Možnost doktorského studia na PřF OSU

24. 6. 2013

Informace o doktorském studiu Environmentální geografie na Ostravské univerzitě

importovat do kalendáře materiály

Pozvánka na zasedání pléna ČAG

19. 3. 2013

V příloze naleznete pozvánku na zasedání pléna ČAG v Mikulově dne 24. 4. 2013.

importovat do kalendáře materiály

Konference ČAG 2013

7. 1. 2013

importovat do kalendáře materiály

2012

IAG/AIG International Workshop on Objective Geomorphological Representation Models

15. 10. 2012 - 19. 10. 2012

Salerno, October 15-19, 2012, Italy

importovat do kalendáře odkaz na web

7th SEDIBUD Workshop

13. 9. 2012 - 17. 9. 2012

7th SEDIBUD Workshop Towards an integrated analysis of environmental drivers and rates of contemporary solute and sedimentary fluxes in changing cold climate environments. Trondheim (September 10–13, 2012) and LoenNordfjord (September 13 – 17, 2012), Norway

importovat do kalendáře odkaz na web

Oznámení - prof. Witold Zuchiewicz

27. 8. 2012

Dne 27. srpna 2012 náhle zemřel profesor Witold Zuchiewicz v plné tvůrčí síle ve věku 57 let, vědecký pracovník Akademia Górniczo-Hutnicza v Krakově, vynikající geomorfolog a geolog, nedostižný specialista na neotektoniku Karpat a hlavně člověk s neustálým elánem a zájmem nejen o vědu, ale i o veškeré dění.

importovat do kalendáře odkaz na web

Morphoevolution of tectonically active belts

1. 7. 2012 - 5. 7. 2012

16th Joint Geomorphological Meeting Morphoevolution of tectonically active belts Rome, Italy, July 1-5, 2012

importovat do kalendáře odkaz na web

Stav geomorfologických výzkumů 2012

18. 4. 2012 - 20. 4. 2012

Vážení kolegové, zveme Vás srdečně na 12. ročník konference Stav geomorfologických výzkumů, která se bude konat 18.-20. dubna 2012 v Sokolově. za organizační tým Petra Štěpančíková

importovat do kalendáře materiály

2011

Sandstone Landscape III

3. 8. 2011

Informace o připravované konferenci polských geomorfologů.

importovat do kalendáře materiály