Recenze
 • image not avaliable
  2017 - Pavel Bláha: Geofyzika a svahové deformace

  Upoutávka na novou knihu

  PDF soubor ke stažení (1.6 MB)
 • image not avaliable
  2014 - Bruthans J. a kol.: Sandstone landscapes shaped by negative feedback between stress and erosion (Nature Geoscience 7)

  Recenze na článek, který zásadně přehodnocuje dosavadní chápání vzniku pískovcových útvarů. Jedná se o interaktivní diskusi, do níž mohou přispět i další autoři.

  PDF soubor ke stažení (0.2 MB)
 • image not avaliable
  2010 - Ellen Wohl: Mountain rivers revisited

  Recenze na nové a aktualizované vydání monografie o současném stavu poznání horských říčních systémů.

  PDF soubor ke stažení (0.2 MB)
 • image not avaliable
  2009 - Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla

  V recenzi tohoto bestselleru posledních let Jan Klimeš (ÚSMH AV ČR, v.v.i.) ukazuje, že problémy modelování ekonomických procesů jsou v mnohém podobné těm, kterým můžeme čelit v geovědách.

  PDF soubor ke stažení (0.2 MB)
 • image not avaliable
  2009 - Lambert A. Rivard: Geohazard-associated geounits

  Přetisk recenze na v současnosti nejrozsáhlejší atlas geomorfologických jednotek svázaných s působením přírodních hazardů.

  PDF soubor ke stažení (0.2 MB)
 • image not avaliable
  2006 - Konrad Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti

  Recenze na knihu o koncepci a vývoji vzdělávacího systému v posledních 20ti letech od Rakouského autora. Kniha nabízí díky geografické a historické blízkosti země jejího vzniku velmi dobrý podnět k zamyšlení i pro (nejen) akademické pracovníky v českém prostředí.

  PDF soubor ke stažení (0.2 MB)