Naše cíle

Hlavním cílem České asociace geomorfologů (ČAG) je rozvoj a propagace geomorfologie, coby samostatného vědního oboru, a to jak ve sféře vědecké, tak v rámci popularizace geomorfologie. Důležitým cílem je posouvání znalostí o reliéfu jak České republiky, tak i jiných regionů Země. Důležitým cílem asociace je podpora mladých geomorfologů a podpora kvalitního geomorfologického výzkumu a publikační aktivity členů asociace.
Historie ČAG: Asociace byla oficiálně založena 25. ledna 1999 a je následovnicí Geomorfologické komise České geografické společnosti, která od roku 1988 sdružovala pracovníky v oblasti geomorfologického výzkumu. Od ledna 1994 bylo sdružení registrováno jako národní partner IAG a postupně došlo k osamostatnění a vytvoření suverénní profesní organizace. ČAG registrovala své stanovy na MV ČR dne 29.12. 2000 (VS-1-1/45615/00-R).


Vedení asociace

Předseda

Místopředsedové

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.
Oddělení inženýrské geologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
+420 266 009 330
klimes@irsm.cas.cz
RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00, Ostrava
veronika.kapustova@osu.cz
 
RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
+420 266 009 330
taborik@irsm.cas.cz

Revizní komise


Administrátoři webu

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. (hartvich@irsm.cas.cz, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.)
RNDr. Václav Stacke, Ph.D. (stacke@cbg.zcu.cz, Západočeská univezita v Plzni)
RND. Jakub Stemberk, Ph.D. (jakub.stemberk@irsm.cas.cz, Ústav struktury a mechaniky hornin, v.v.i.)
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (pavel.raska@ujep.cz, Přírodovědecká fakulta UJEP)
 


Bankovní údaje

Číslo účtu: 2301324681/2010
Majitel účtu: Česká asociace geomorfologů, z. s.
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
IBAN: CZ5520100000002301324681
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Zápisy ze schůzí a zasedání výboru ČAG

Most, 2023 - zápis z plenárního jednání: Zápis
Horní Bečva, 2022 - zápis z plenárního jednání: Zápis
Online, 2021 - zápis z plenárního jednání: Zápis
Online, 2020 - zápis z plenárního jednání: Zápis
Český ráj, 2019 - zápis z plenárního jednání: Zápis
Vílanec, 2018 - zápis z plenárního jednání: Zápis
Pec pod Sněžkou, 2017 - zápis z ustavující schůze: Zápis
Zděchov, 2017 - zápis ze zasedání výboru: Zápis
Plzeň, 2015: Zápis
Teplice, 2014: Zápis
Mikulov, 2013: Zápis
Sokolov, 2012: Zápis
Branná, 2010: Zápis
Kašperské Hory, 2009: Zápis
Šlapanice, 2008: Zápis
Malenovice, 2007: Zápis
Olomouc, 2006: Zápis
Předchozí vedení ČAG

2014-2017: Vít Vilímek (předseda), Jan Hradecký, Pavel Raška, Petra Štěpančíková
2010-2013: Jan Hradecký (předseda), Zdeněk Máčka, Pavel Mentlík, Petra Štěpančíková
2006-2010: Karel Kirchner (předseda), Vít Vilímek, Zdeněk Máčka, Pavel Mentlík