Publikujeme pro širší veřejnost

Galia, T., Škarpich, V. (2017): Říční dřevo ve vybraných úsecích řeky Odry v CHKO Poodří. Poodří 20(2/2017), 5-9.

Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J. (2017): Oprava hrazení beskydského štěrkonosného toku Mohelnice - jediné možné řešení, nebo promarněná příležitost? Vodní hospodářství 67(1/2017), 30-32.

Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J., Ruman, S. (2016): Štěrkonosná řeka Morávka - mizející fenomén naší krajiny. Ochrana přírody 2016(6), 6-9.

Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J., Ruman, S. (2016): Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích? Ochrana přírody 2016(3), 19-21.

Lenart, J., Mižicová, H., Galia, T., Škarpich, V. (2015): Příroda regionu Slezská brána. Šenov: Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána. 86 s. ISBN 978-80-2607373-4 (Upoutávka zde - "...mladí vědci z Ostravské univerzity zmapovali, jaké přírodní zajímavosti lze najít v regionu Slezská brána..."

Klimeš J., Marek T. (2014): Sesuvy v Českém středohoří – Martinská stěna u obce Čeřeniště. Příspěvky k ústecké vlastivědě, č. 9, 25-30.

Raška, P., Zábranský V. (2014): Vodní toky a říční niva v životě lidí napříč staletími. Geografické rozhledy 23, s. 30-32.

Křížek M., Křížová L. (2013): Vývoj krajiny zaznamenaný na povrchu zrn. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 28-30.

Křížek M., Krbcová K. (2013): Mikroformy a mezoformy na pískovcích. Geografické rozhledy, 22, 3, s. 28-29.

Křížek M. (2012): Údolní niva - její vymezení a vývoj. Geografické rozhledy, 21, 5, s. 2-5.

Křížek M., Engel Z. (2012): Volyňka: vývoj geomorfologických projevů povodně 2002. Geografické rozhledy, 21, 5, s. 9-10.

Čeští vědci zkoumají největší sesuvy na Zemi s podporou National Geographic Society. odkaz

Klimeš J. (2012): Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů. Geografické rozhledy, 21(5), 26–27.

Klimeš J, (2012): Sesuvy a povodně z ledovcových jezer. Akademický Bulletin, 12, 21-23.

Křížek M., Kysilka T., Nyplová P. (2011): Ledové klíny a jejich vztah ke klimatu. Geografické rozhledy, 20, 5, s. 28-29.

Klimeš J, Blahůt J., Rybář J., Krejčí O. (2011): Skryté nebezpečí – sesuvy. Moderní obec, listopad 2011, s. 34.

Klimeš J., Pánek T. (2011): Sesuvy v mýtech a legendách. Vesmír 90, 268, 2011/5. odkaz

Klimeš J., Vilímek V. (2010): Dochází horským bohům trpělivost? Vesmír, 89, 364.