konference Stav geomorfologických výzkumů

Tradice konferencí "Stav geomorfologických výzkumů" byla založena v roce 2000 skupinou ostravských geomorfologů. Hlavním cílem výročních konferencí je prezentace výzkumných aktivit jednotlivých geomorfologických pracovišť a geomorfologů České republiky. Každoroční geomorfologická setkávání časem přerostla hranice ČR. Konference si získala ohlas u slovenských a polských geomorfologů a postupně se stala vyhledávanou mezinárodní geomorfologickou konferenci.Přehled dosud uspořádaných konferencí

(21) 18.-21. duben v Mostě: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2023, organizátoři UJEP, ÚSMH, VÚHU a.s.
Dužeková, R., Raška, P. (eds.) (2023) Geomorphological proceedings 21 - Book of abstracts State of geomorphological research in the year 2023, Most (Czechia), 18 – 21 April 2023. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

(20) 18.-20. května v Horní Bečvě: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2022, organizátoři OSU
Sborník (proceedings): Brežný, M. (Eds.) (2022): Book of abstracts of the "State of geomorphological research in 2022" conference. University of Ostrava, Faculty of Science, Ostrava, ISBN 78-80-7599-313-7.
Workshop
Field trip Guide

(19) 2.-5. dubna 2019 v Českém Ráji (Parkhotel Skalní město): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2019; organizátoři ÚSMH AV ČR, v.v.i. a Geopark Čeký Ráj, o.p.s.
Sborník (proceedings): Klimeš, J., Hartvich, F. (Eds.) (2019): Český ráj ´19: "State of geomorphological research in 2019". IRSM CAS, CAGPraha, 61 s.

(18) 25.-27.4. 2018 ve Vílanci: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2018; organizátoři Masarykova univerzita, Ústav geoniky AV ČR, Mendelova univerzita; partner: Národní Geopark Vysočina.
Sborník (proceedings): Máčka, Z., Ježková, J., Nováková, E., Kuda, F. (Eds.) (2018): Geomorfologický sborník 16, Proceedings of the conference "State of geomorphological research in 2018". Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, Ostrava, Brno, 94 s. ISBN 978-80-86407-77-7.

(17) 17.-19. 5. 2017 v Peci pod Sněžkou: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017 - organizátor UK Praha
Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 15. 17.-19. 5. 2017, Česká asociace geomorfologů, UK Praha Praha.

(16) 11.-13. 5. 2016 ve Frýdlantu nad Ostravicí: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2016; organizátoři OSU
Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 13. 11.-13.5.2016, Česká asociace geomorfologů, OSU Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-7464-825-0.

(15) 10.-12. 3. 2015 v Plzni: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2015 - organizátoři ZČU, P. Mentlík et al.
Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 13. 10.-12.3.2015, Česká asociace geomorfologů, ZČU, CAG, Plzeň.

(14) 23.-25.4. 2014 v Teplicích: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014 - mezinárodní konference 23.-25.4.2014 - organizátoři UJEP a ÚSMH AV ČR, v.v.i., P. Raška, J. Klimeš et al.
Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 12. 23.-25.4.2014, Česká asociace geomorfologů, UJEP Ústí nad Labem, ÚSMH AV ČR, v.v.i., Praha, ISBN 978-80-7414-712-8.

(13) 24.-26.4. 2013 v Mikulově: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 - organizátoři MU a ÚGN AV ČR, v.v.i., Z. Máčka et al.
Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 11. 24.-26.4.2013, Česká asociace geomorfologů, MU Brno, ÚGN AV ČR, v.v.i., Praha, ISBN 978-80-86407-37-1.

(12) 18.-20.4. 2012 v Sokolově: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012 - organizátoři ÚSMH AV ČR, v.v.i., P. Štěpančíková et al.
Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 10. 18.-20.4.2012, Česká asociace geomorfologů, ÚSMH AV ČR, v.v.i., Praha, ISBN 978-80-260-1823-0.

(11) 11.-13.5.2010 v Branné: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010 - organizátoři PřF UK, M. Křížek et al.
Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 9. 11.5.-13.5.2010, Česká asociace geomorfologů, s. 61. Branná, ISBN 978-80-86561-32-5.

(10) 15.-17.4.2009 v Kašperských Horách: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009 - organizátoři ÚSMH AV ČR, v.v.i., F. Hartvich et al.
Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 8. 15.4.-17.4.2009, Česká asociace geomorfologů, s. 59-60. Kašperské hory, ISBN 978-80-7399-746-5.

(9) 3.-5. 06. 2008 ve Šlapanicích: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008 - organizátoři MU a ÚGN AV ČR, v.v.i., Z. Máčka, K. Kirchner, J. Demek, M. Havlíček et al.
Sborník (proceedings): MÁČKA, Z. & KALLABOVÁ, E. 2008. Geomorfologický sborník 7. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Brno : Ústav geoniky AV ČR v.v.i., oddělení environmentální geografie. 62 s.

(8) 2.-4. 04. 2007 v Malenovicích: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007 - organizátoři PřF OU, J. Hradecký a T. Pánek et al.
Sborník (proceedings): HRADECKÝ, J. & PÁNEK, T. edit. 2007. Geomorfologický sborník 6. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. 76 s.

(7) 11.-13. 04. 2006 v Olomouci: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 - organizátoři PřF UP, I. Smolová a A. Létal et al.
Sborník (proceedings): LÉTAL, A. & SMOLOVÁ, I. edit. 2006. Geomorfologický sborník 5. Sborník abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 75 s. Sborník článků: SMOLOVÁ, I. edit. 2006. Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 327 s.

(6) 25.-27. 04. 2005 v Nových Hradech: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005 - organizace katredra geografie JČU, J. Rypl
Sborník (proceedings): RYPL, J. (edit). Geomorfologický sborník 4. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

(5) 26.-28.4. 2004 v Peci p. Sněžkou: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - organizace PřF UK Praha
Sborník (proceedings): ENGEL, Z., KŘÍŽEK, M. & VILÍMEK, V. (edit). Geomorfologický sborník 3. Praha : Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Výzkumné centrum dynamiky Země.

(4) 22.-23. 4. 2003 v Nečtinech: GEOMORFOLOGIE 03 - Katedra geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, ČAG
Sborník (proceedings): MENTLÍK, P. (ED.), 2003. Geomorfologický sborník 2. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. Příspěvky z mezinárodního semináře GEOMORFOLOGIE ´03 konaného 22.-23. 4. 2003 v Nečtinech. Plzeň : ZČU v Plzni. 308 s. ISBN 80-7082-946-X.

(3) 10.-11. 6. 2002 v Brně: Současný stav geomorfologických výzkumů. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Sborník (proceedings): KIRCHNER, K., ROŠTÍNSKÝ, P. (ED.), 2002. Geomorfologický sborník 1. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002. Příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 156 s. ISBN 80-210-2974-9.

(2) 5.-7. 4. 2001 v Kružberku: Současný stav geomorfologických výzkumů, organizace - Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě
Sborník (proceedings): PRÁŠEK, J. (ED.), 2001. Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001. v Kružberku. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. 141 s. ISBN 80-7042-801-5.

(1) 13.-14. 4. 2000 v Nýdku - Současný stav geomorfologických výzkumů, organizace - Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě
Sborník (proceedings): PRÁŠEK, J. (ED.), 2000. Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. 75 s. ISBN 80-7042-790-6.