Odkazy

Geomorfologická pracoviště
Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK, Praha: http://www.natur.cuni.cz/geografie/fyzicka-a-geoekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU, Ostrava: http://kfg.osu.cz/
Geografický ústav PřF MU, Brno: http://www.geogr.muni.cz/
Katedra geografie PřF UP, Olomouc: http://geography.upol.cz/
Katedra geografie ZČU, Plzeň: http://www.kge.zcu.cz/
Katedra geografie UJEP, Ústí n. L.: http://geography.ujep.cz/
Katedra geografie PF JU: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/
Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i.: http://www.geonika.cz/indexCZ.html
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.: https://www.irsm.cas.cz/

Partnerské asociace
International Association of Geomorphologists (IAG/AIG): http://www.geomorph.org/
Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV: http://www.asg.sav.sk/Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich: http://www.sgp.org.pl/
Österreichischen Forschungsgruppe für Geomorphologie und Umweltwandel: http://www.geomorph.at/
Geomorfološko društvo Slovenije: http://www.geomorfolosko-drustvo.si/
Der Deutsche Arbeitskreis für Geomorphologie: http://www.ak-geomorphologie.de
British Society for Geomorphology: http://www.geomorphology.org.uk/
Sociedad Española de Geomorfologia: http://www.udc.es/seg/index.htm
Associação Portuguesa de Geomorfólogos: http://www.apgeom.pt/Apres/apres.htm
Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia: http://www.aigeo.it/index.htm
The Geomorphology Specialty Group of the Association of American Geographers: http://www.aag-gsg.org/
GSA Quaternary Geology and Geomorphology Division: http://rock.geosociety.org/qgg/
The Canadian Geomorphology Research Group: http://cgrg.geog.uvic.ca/
Australian and New Zealand Geomorphology Group: http://www.anzgg.org/office_holders.html

Další organizace
Česká geologická společnost: http://www.geologickaspolecnost.cz/
česká geologická služba: http://www.geology.cz/extranet
Geologický ústav AVČR, v.v.i.: http://www.gli.cas.cz/cs
Carpatho-Balkan Geomorphological Commission (CBGC): http://foldrajz.ttk.pte.hu/cbgc_web/
International Union for Quaternary Research (INQUA): http://www.inqua.org/


Zajímavé weby
Atlas Mapy.cz: http://atlas.mapy.cz
Riziko uzavření pozemních komunikací vlivem ohrožení: http://www.rupok.cz
Dendrogeomorfologická laboratoř KFGG OU: http://www.dendroman.cz/
Dřevo v korytech: http://woodinrivers.eu/
Effect of historical climatic and hydrometeorological extremes on slope and fluvial processes in the Western Beskydy Mts. and their forefield: http://projekty.osu.cz/geoclim/
Geomorfologie-Kvartér: http://www2.gli.cas.cz/kvarter/
Síť 3-D monitoringu tektonických struktur: EU TecNet: http://www.tecnet.cz/
Koalice pro řeky: http://www.koaliceproreky.cz/
Morfometrie: http://geomorphometry.org/2011
Bibliografická databáze GEOBIBLINE: http://geobibline.cz