Prohlášení odborných společností k vládnímu záměru zahájit kroky vedoucí ke stavbě kanálu Dunaj – Odra – Labe

Česká asociace geomorfologů se prostřednictvím svého výboru přihlásila k Prohlášení odborných společností k vládnímu záměru zahájit kroky vedoucí ke stavbě kanálu Dunaj – Odra – Labe. Výbor ČAGu, stejně jako dalších 80 děkanů, proděkanů a zástupců odborných společností a pracovišť záměr vlády jednoznačně odmítá a vyzývá k široké odborné i společenské diskusi k celé problematice. Celý text prohlášení.K podpoře argumentace proti kanálu DOL z pohledu geomorfologické komunity lze odkázat na naše následující odborné studie, které se věnují dopadům vybraných hydrotechnických opatření na vodních tocích, případně odkazují na další relevantní publikace.


Efekty historických stupňů a plán nových plavebních stupňů na Labi:
https://kfg.osu.cz/archiv/content_cz/studie_np_ceske_svycarsko_labe.pdf
https://kfg.osu.cz/archiv/content_cz/zaverecna_zprava_np_ceske_svycarsko_2019_final.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rra.3104
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/sterky-sterky-sterky-ne-valici-se-kameny-po-labi

Dále doporučujeme přednášku doc. Jana Hradeckého z Ostravské univerzity na téma "Proč bychom měli chránit říční krajinu? Co může odnést kanál D-O-L?":
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=XsM4bUnGFjE&feature=youtu.be