Česká asociace geomorfologů (ČAG)

Česká asociace geomorfologů (ČAG) je profesním zájmovým sdružením geomorfologů České republiky.
Je národním členem International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), která je nevládní vědeckou společností sdružující geomorfology z celého světa.
ČAG prostřednictvím svého zapojení v IAG a aktivit svých členů udržuje mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti geomorfologického výzkumu a vzdělávání.
Česká asociace geomorfologů (ČAG)

Česká asociace geomorfologů (ČAG) je profesním zájmovým sdružením geomorfologů České republiky.
Je národním členem International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), která je nevládní vědeckou společností sdružující geomorfology z celého světa.
ČAG prostřednictvím svého zapojení v IAG a aktivit svých členů udržuje mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti geomorfologického výzkumu a vzdělávání.
Česká asociace geomorfologů (ČAG)

Česká asociace geomorfologů (ČAG) je profesním zájmovým sdružením geomorfologů České republiky.
Je národním členem International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), která je nevládní vědeckou společností sdružující geomorfology z celého světa.
ČAG prostřednictvím svého zapojení v IAG a aktivit svých členů udržuje mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti geomorfologického výzkumu a vzdělávání.
Česká asociace geomorfologů (ČAG)

Česká asociace geomorfologů (ČAG) je profesním zájmovým sdružením geomorfologů České republiky.
Je národním členem International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), která je nevládní vědeckou společností sdružující geomorfology z celého světa.
ČAG prostřednictvím svého zapojení v IAG a aktivit svých členů udržuje mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti geomorfologického výzkumu a vzdělávání.
Česká asociace geomorfologů (ČAG)

Česká asociace geomorfologů (ČAG) je profesním zájmovým sdružením geomorfologů České republiky.
Je národním členem International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), která je nevládní vědeckou společností sdružující geomorfology z celého světa.
ČAG prostřednictvím svého zapojení v IAG a aktivit svých členů udržuje mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti geomorfologického výzkumu a vzdělávání.
Česká asociace geomorfologů (ČAG)

Česká asociace geomorfologů (ČAG) je profesním zájmovým sdružením geomorfologů České republiky.
Je národním členem International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), která je nevládní vědeckou společností sdružující geomorfology z celého světa.
ČAG prostřednictvím svého zapojení v IAG a aktivit svých členů udržuje mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti geomorfologického výzkumu a vzdělávání.
Česká asociace geomorfologů (ČAG)

Česká asociace geomorfologů (ČAG) je profesním zájmovým sdružením geomorfologů České republiky.
Je národním členem International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), která je nevládní vědeckou společností sdružující geomorfology z celého světa.
ČAG prostřednictvím svého zapojení v IAG a aktivit svých členů udržuje mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti geomorfologického výzkumu a vzdělávání.

20222021

Výsledky voleb do Výboru ČAG

Výsledky voleb do Výboru ČAG

19. 5. 2021

Vážení kolegové a kolegyně, děkujeme vám za účast ve volbách do výboru naší asociace. Celkem v nich hlasovalo 43 členů ČAG, z.s., což je 71% členů naší asociace. Počty odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům jsou uvedeny níže:

1) RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
– 38 hlasů Ostravská univerzita
2) RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.
– 36 hlasů Akademie věd České republiky, v.v.i.
3) RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
– 24 hlasů Akademie věd České republiky, v.v.i.
4) RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
– 18 hlasů Západočeská univerzita Členy zvoleného výboru tedy jsou: RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D. (místopředsedkyně, hospodaření), RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (předseda), RNDr. Petr Tábořík, Ph.D. (místopředseda). Za výbor spolku se na další společnou činnost těší Jan Klimeš

importovat do kalendáře
Výsledky 9. ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru geomorfologie

Výsledky 9. ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru geomorfologie

16. 4. 2021

importovat do kalendáře odkaz na web materiály
Konference Stav geomorfologivkých výzkumů se letos neuskuteční

Konference Stav geomorfologivkých výzkumů se letos neuskuteční

15. 4. 2021

S lítostí Vám oznamujeme, že pořadatelé letošní konference Stav geomorfologických výzkumů byli nuceni její uspořádání zrušit a to vzhledem ke katastrofální epidemické situaci pandemie COVID-19 v ČR. Toto rozhodnutí nás velmi mrzí. Uvědomujeme si, že osobní setkávání je zásadní pro fungování naší asociace a její rozvoj, proto se pořadatelé rozhodli, že v případě zlepšení epidemické situace, uspořádají workshop pro studenty. O jeho případné realizaci Vás budeme včas informovat.
Proběhne pouze online plenární zasedání, které se bude konat 15. 4. 2021 od 14:00.

importovat do kalendáře
Založení Youtube kanálu asociace ČAG

Založení Youtube kanálu asociace ČAG

19. 1. 2021

Na výročním zasedání ČAG byli členové asociace byli informováni o založení Youtube kanálu asociace (název Geomorfologie, kde jsou umístěna videa přednášek vítězů studentské soutěže z roku 2020 (Bc. Andrea Fabiánová, Mgr. Dávid Pošivák).

importovat do kalendáře odkaz na web

9. ročník soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru geomorfologie

1. 1. 2021 - 29. 1. 2021

Česká asociace geomorfologů ve spolupráci s Asociáciou slovenských geomorfológov pri SAV vyhlašuje 9. ročník soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru geomorfologie. Podmínky soutěže naleznete v sekci Soutěž. Uzavírka přihlášek je 29. ledna 2021.

importovat do kalendáře odkaz na web materiály           > Všechny aktuality